Du kan fremdeles søke skoleplass for skoleåret 2018/2019. Se utfyllende info og søknadsskjema under Bli Elev!

Kilebygda Montessoriskole startet opp høsten 2012 med grunnskoletilbud for 1. -7. trinn, basert på Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper.

En skoleplass er åpen for alle, men elevinntaket prioriteres i forhold til skolens inntaksregler. Offentlige midler dekker elevenes undervisningskostnader ved skolen, og det er ingen foreldrebetaling.

Søknadsfristen for innmelding av elever er primært satt til 15. november (hovedopptaket), men vi tar inn elever hele skoleåret, så fremt det er ledig kapasitet.

For skoleåret 2017/2018 har ikke skolen ledige plasser. For skoleåret 2018/2019 har skolen ledige plasser for elever fra 1.-5. trinn.

Søknadsskjema med innledning PDF  –  Inntaksreglement PDF

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen ved daglig leder, Elisabeth Endrestad tel. 47 67 44 11 eller på e-post: personal@kilebygdamontessoriskole.no

Mer informasjon ligger også under fanen “Bli Elev!”:

Søknadskjema sendes:

post@kilebygdamontessoriskole.no

eller

Kilebygda Montessoriskole SA

V/styreleder

Jensejordet Nord 9

3739 Skien

Bli medlem i foreningen eller støtt oss med en gave

Medlemskap i Kilebygda Montessoriforening koster kr 100,- per år. Ønsker du å bli medlem kan du innbetale kr 100,- til vårt kontonummer 2610.68.41771

eller

via VIPPS: Vårt nummer er 85609

Husk å merke innbetaling med “Medlemskap” + navet på personen som medlemskapet skal stå på +  e-postadresse.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer/VIPPS for innbetaling som for medlemskap, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriforening

Kjøp av andeler i skolen

Kilebygda Montessoriskole SA driver privatskole med bakgrunn i montessoripedagogikken i Kilebygda.

Dersom du ønsker å bli andelseier i Kilebygda Montessoriskole SA, kan dette gjøres ved å innbetale kr 500 til kontonummer 2610 13 84410. Husk å merke innbetalingen med navnet på den personen som andelen skal stå på. Du kan kjøpe så mange andeler du selv ønsker. Dersom du kjøper andeler for flere personer, anbefaler vi at det gjøres en innbetaling per person pålydende kr 500, slik at det blir tydelig hvem andelen skal registreres på.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer for innbetaling som for andeler, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriskole SA