All posts by admin

Bli medlem i foreningen eller støtt oss med en gave

Medlemskap i Kilebygda Montessoriforening koster kr 100,- per år. Ønsker du å bli medlem kan du innbetale kr 100,- til vårt kontonummer 2610.68.41771

eller

via VIPPS: Vårt nummer er 85609

Husk å merke innbetaling med “Medlemskap” + navet på personen som medlemskapet skal stå på +  e-postadresse.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer/VIPPS for innbetaling som for medlemskap, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriforening

Kjøp av andeler i skolen

Kilebygda Montessoriskole SA driver privatskole med bakgrunn i montessoripedagogikken i Kilebygda.

Dersom du ønsker å bli andelseier i Kilebygda Montessoriskole SA, kan dette gjøres ved å innbetale kr 500 til kontonummer 2610 13 84410. Husk å merke innbetalingen med navnet på den personen som andelen skal stå på. Du kan kjøpe så mange andeler du selv ønsker. Dersom du kjøper andeler for flere personer, anbefaler vi at det gjøres en innbetaling per person pålydende kr 500, slik at det blir tydelig hvem andelen skal registreres på.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer for innbetaling som for andeler, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriskole SA