All posts by admin

Vår-dugnad onsdag 2.mai 2018.

Hei!

Kilebygda Montessoriforening inviterer til Vår-dugnad på skolens uteområder onsdag 2. mai fra kl. 17:30.

Ta med trillebår, rake og spade, så får vi ryddet litt før 17.mai.

Håper flest mulig har anledning til å stille.

Vel møtt:-)

Hilsen Kilebygda Montessoriforening

Årsmøter i Kilebygda Montessoriskole SA og Kilebygda Montessoriforening – torsdag 26.april 2018 fra kl. 18:00

Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA.

Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole

torsdag 26. april 2018 kl. 18.00

Dagsorden er fastsatt i vedtektenes § 11.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styreleder i hende senest 12. april 2018.

Styreleder Tove Dalene Wærnes. Tlf. 952 58 392, e-post tove.dalene.warnes@veiledningssenter.no

Fullstendig sakliste vil være tilgjengelig på www.kilebygdamontessoriskole.no

Øvrige saksdokumenter fås ved henvendelse til kms@kilebygdamontessoriskole.no  eller i skolens lokaler fra 19. april 2018.

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Valg av 2 årsmøtedeltagere til å underskrive årsprotokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle revidert regnskap.
 6. Revisors merknader.
 7. Behandle budsjett for kommende år.
 8. Valg av styrets og skolestyrets leder.
 9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
 10. Valg av valgkomité som består av tre medlemmer.
 11. Godkjenning av revisor
 12. Andre saker som er meldt til styret.
 13. Saker til orientering.                                                                 

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriskole

————————————————————————— 

Til medlemmer i Kilebygda Montessoriforening.

Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole

Torsdag 26. April 2018 ca. kl 1900

Dagsorden er fastsatt i vedtektenes § 5.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styreleder i hende senest 12.april 2018.

Styreleder Magne Fjeld. Tlf. 95 94 48 56, e-post magne_fjeld@hotmail.com

Fullstendig sakliste vil være tilgjengelig på www.kilebygdamontessoriskole.no

Øvrige saksdokumenter fås ved henvendelse til post@kilebygdamontessoriskole.no eller i skolens lokaler fra 19.april 2018.

Saksliste:

 1. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av styrets årsberetning.
 6. Godkjenning av årsregnskap.
 7. Fastsettelse av kontingent for kommende år
 8. Fastsettelse av budsjett
 9. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og to revisorer.
 10. Eventuelt innkomne forslag.

Forslag må være styreleder i hende senest 2 uker før årsmøtet. Jf paragraf 4 i vedtektene.

Vedtektene ligger på www.kilebygdamontessoriskole.no under Kilebygda Montessoriforening.

Hilsen styret i Kilebygda Montessorisforening

 

Du kan fremdeles søke skoleplass for skoleåret 2018/2019. Se utfyllende info og søknadsskjema under Bli Elev!

Kilebygda Montessoriskole startet opp høsten 2012 med grunnskoletilbud for 1. -7. trinn, basert på Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper.

En skoleplass er åpen for alle, men elevinntaket prioriteres i forhold til skolens inntaksregler. Offentlige midler dekker elevenes undervisningskostnader ved skolen, og det er ingen foreldrebetaling.

Søknadsfristen for innmelding av elever er primært satt til 15. november (hovedopptaket), men vi tar inn elever hele skoleåret, så fremt det er ledig kapasitet.

For skoleåret 2017/2018 har ikke skolen ledige plasser. For skoleåret 2018/2019 har skolen ledige plasser for elever fra 1.-5. trinn.

Søknadsskjema med innledning PDF  –  Inntaksreglement PDF

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen ved daglig leder, Elisabeth Endrestad tel. 47 67 44 11 eller på e-post: personal@kilebygdamontessoriskole.no

Mer informasjon ligger også under fanen “Bli Elev!”:

Søknadskjema sendes:

post@kilebygdamontessoriskole.no

eller

Kilebygda Montessoriskole SA

V/styreleder

Jensejordet Nord 9

3739 Skien

Bli medlem i foreningen eller støtt oss med en gave

Medlemskap i Kilebygda Montessoriforening koster kr 100,- per år. Ønsker du å bli medlem kan du innbetale kr 100,- til vårt kontonummer 2610.68.41771

eller

via VIPPS: Vårt nummer er 85609

Husk å merke innbetaling med “Medlemskap” + navet på personen som medlemskapet skal stå på +  e-postadresse.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer/VIPPS for innbetaling som for medlemskap, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriforening

Kjøp av andeler i skolen

Kilebygda Montessoriskole SA driver privatskole med bakgrunn i montessoripedagogikken i Kilebygda.

Dersom du ønsker å bli andelseier i Kilebygda Montessoriskole SA, kan dette gjøres ved å innbetale kr 500 til kontonummer 2610 13 84410. Husk å merke innbetalingen med navnet på den personen som andelen skal stå på. Du kan kjøpe så mange andeler du selv ønsker. Dersom du kjøper andeler for flere personer, anbefaler vi at det gjøres en innbetaling per person pålydende kr 500, slik at det blir tydelig hvem andelen skal registreres på.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer for innbetaling som for andeler, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriskole SA