Helsesøster

Skolens helsesøster heter Marit Draugedalen.

Hun er på skolen en hel dag ca. hver 4. uke. Se i kalenderen for hvilke dager hun er her.

Time kan bestilles på forhånd, eller man kan komme innom.

Tel. 409 03 748

e-post: Marit.Draugedalen@skien.kommune.no