Skolerute for Kilebygda Montessoriskole 2017/2018

Måned: Hendelser og dato: Skoledager:
August Skolestart: mandag 21.  9
September    21
Oktober Høstferie uke 41

(f.o.m. mandag 9.  t.o.m fredag 13.)

17
November   Planleggingsdager 16. og 17. 20
Desember Siste skoledag før jul: fredag 22. 16
Januar Første skoledag etter jul: 2. 22
Februar Vinterferie uke 8

(f.o.m. mandag 19.  t.o.m. fredag 23.)

15
Mars  Påskeferie f.o.m. 26. t.o.m. 2. april 17
April  Påskeferie t.o.m. mandag 2. 20
Mai Offentlig fridag: tirsdag 1.

Kr. himmelfartsdag: torsdag 10.

Fridag: fredag 11. 

Nasjonaldag: onsdag 17.

2. pinsedag: mandag 21. 

18
Juni Siste skoledag fredag 22. 16
Sum:   191

Elevene skal ha 190 skoledager i løpet av året, en av dagene skal derfor brukes som planleggingsdag våren 2018. Dato fastsettes senere.