SFO

Det tilbys ikke SFO på skolen skoleåret 2017/2018 på grunn av for få påmeldte.

SFO-tilbudet vil hele tiden tilbys etter foreldrenes behov, og vil kunne variere fra år til år. Ta kontakt med oss hvis det blir endrede behov i løpet av året!

Påmeldingsfrist for neste års SFO blir 1. april 2018

———————————————————————————-

SFO skoleåret 2017/2018 – påmeldingsfrist 1. april

SFO tilbys på dager med ordinær skole, ikke i ferier og på planleggingsdager.

SFO settes opp etter behov og tilbys i utgangspunktet hver dag fra kl. 07.00 – 08.15 og fra kl. 14.30 – 16.30. Det forutsettes minimum 5 påmeldte elever hver av dagene.

Oppsigelsestid på plassen vil være 1 måned (ved oppsigelse før skolestart må det betales for august). Ved oppsigelse etter 1. april 2017 betales det for resten av skoleåret.

Pris pr. måned tilsvarende Skien kommune, med følgende hel-/deltidsløsninger:

5 dager: 2800 + 200 kr hvis man ønsker mat
4 dager: 2350 + 160 kr hvis man ønsker mat
3 dager: 1900 + 120 kr hvis man ønsker mat
2 dager: 1300 + 80 kr hvis man ønsker mat

I tillegg til faste satser vil det også være mulig og kjøpte plass på tilsyn på enkeltdager til kr. 220 pr. dag.

Det betales for 4 måneder i høsthalvåret og 5 måneder i vårhalvåret og faktura vil bli sendt hver måned.

Ved ytterligere spørsmål om tilsyn, så ta kontakt med oss på admin@kilebygdamontessoriskole.no eller personal@kilebygdamontessoriskole.no