SFO

SFO-tilbudet vil hele tiden tilbys etter foreldrenes behov, og vil kunne variere fra år til år.

For skoleåret 2018/2019 tilbys SFO to dager pr. uke (tirsdag og onsdag) i partallsuker, fra kl. 07.30 – 08.30 og fra kl. 15.00 – 16.30.
SFO tilbys på dager med ordinær skole, ikke i ferier og på planleggingsdager.

Oppsigelsestid av plassen vil være 1 måned (ved oppsigelse før skolestart må det betales for august). Ved oppsigelse etter 1. april 2019 betales det for resten av skoleåret.

Pris pr. måned tilsvarende Skien kommune, med følgende hel-/deltidsløsninger:

2 dager: 650 (+ 50 kr hvis man ønsker mat)
2 dager – kun morgentilbud: kr. 175 kr (+ 25 kr hvis man ønsker mat)

I tillegg til faste satser vil det også være mulig og kjøpte plass på SFO på enkeltdager til kr. 220 pr. dag.

Det betales for 4 måneder i høsthalvåret og 5 måneder i vårhalvåret og faktura vil bli sendt hvert halvår.

Ved  spørsmål om SFO eller endrede behov, ta kontakt med oss på admin@kilebygdamontessoriskole.no eller personal@kilebygdamontessoriskole.no