Det er ingen foreldrebetaling på Kilebygda Montessoriskole:)

  • Det er ingen foreldrebetaling for elever som opptas før 1. Oktober 2017, for skoleåret 2017/2018. Skoleplassen dekkes da av statstilskuddet for skoleåret det søkes inntak for.
  • Matpenger: 750 kr per halvår. Skolen tilbyr frukt og melk hver dag, og varm felleslunsj hver onsdag.