Bli andelseier eller gi en gave til skolen!

Dersom du ønsker å bli andelseier i Kilebygda Montessoriskole SA, kan dette gjøres ved å innbetale kr 500 til kontonummer 2610 13 84410. Husk å merke innbetalingen med navnet på den personen som andelen skal stå på. Du kan kjøpe så mange andeler du selv ønsker. Dersom du kjøper andeler for flere personer, anbefaler vi at det gjøres en innbetaling per person pålydende kr 500, slik at det blir tydelig hvem andelen skal registreres på.

Alle interesserte privatpersoner over 18 år og lag/foreninger, kan  bli medlem av Kilebygda Montessoriskole SA. Lag/foreninger må representeres av  en myndig person over 18 år.

De som kjøper andeler har stemmerett på årsmøter og kan stille til valg i styret.
Det er kun 1 stemme pr. andelshaver uavhengig av hvor mange andeler man har.

Dersom du ønsker å bidra til skolens arbeid med en gave, kan dette innbetales til kontonummer 2610 13 84410. Merk innbetalingen med GAVE og eventuelt NAVN.

Leave a Reply