UTSATT - Innkalling til årsmøte i Kilebygda Montessoriforening 22. april 2020

  • .Det er besluttet å utsette Kilebygda Montessoriforening sitt årsmøte inntil det foreligger oversikt og klarhet i situasjonen knyttet til korona-tiltak. Ny innkalling vil komme.