Skolen og grendehuset er stengt fra og med 13. mars - 13. april 2020

  • Skolen holder stengt i tråd med råd og regler fra myndighetene og Skien kommune til over påske for å bidra til smittebegrensning i samfunnet.

    Elevene får opplæringstilbud hjemme, og skolen er bemannet med en person per dag. Øvrig personell jobber fullt hjemmefra!

    Skolens lekeområder er åpne for de som vil bruke de, men lekeapparater blir ikke desinfisert, så bruk de med forsiktighet. Følg også myndighetens råd om ikke å leke/være flere sammen på samme sted.

    Følg ellers råd og instrukser fra Skien kommune og Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)!