Årets 17. mai arrangement avlyses

  • På grunn av korona situasjonen, vil det ikke bli arrangert 17.mai feiring i Kilebygda i 2020.

    Vi oppfordrer til at man markerer dagen privat innenfor de råd og retningslinjer som gis av myndighetene.


    17.Mai-komiteen i Kilebygda Montessoriforening og Kilebygda Montessoriskole