Om skolen: Styret, vedtekter mm.

Kilebygda Montessoriskole startet opp høsten 2012, med et grunnskoletilbud for 1. -7. trinn, basert på Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper.

Kilebygda Montessoriskole holder til i de gamle lokalene til tidligere Kilebygda skole.