Skolerute

Skolerute for Kilebygda Montessoriskole 2018/19


Måned
Skoledager
AugustMandag 20 August: Skolestart:10
September
20
Oktober

Høstferie uke 41
(f.o.m. mandag 8. oktober t.o.m. fredag 12. oktober)

18
November
22
Desember

Juleferie:
(f.o.m. lørdag 22. desember t.o.m. onsdag 2. januar)

15
JanuarOnsdag 2. januar: Planleggingsdag
Torsdag 3. januar: Første skoledag etter nyttår :
21
FebruarVinterferie uke 8
(f.o.m. mandag 18. februar t.o.m. fredag 22. februar)
15
Mars
21
AprilPåskeferie f.o.m. mandag 15. april t.o.m. mandag 22. april16
MaiOffentlige fridager:
Onsdag 1. mai
Fredag 17. mai
Torsdag 30. mai - Kristi Himmelfartsdag
Fredag 31. mai: Planleggingsdag
19
Juni

Mandag 3. juni: Planleggingsdag
Mandag 10. juni: Offentlig fridag (2. pinsedag)
Sommerferie (fra mandag 24. juni)

13
Sum
190