Bli elev!

Søknadsfristen for nye elever er 15. november året før skolestart.

Ved ledig kapasitet har imidlertid skolen løpende opptak, og søknader som kommer inn etter fristen prioriteres i henhold til de opplistede prioriteringene og i den rekkefølgen de er kommet inn. Jf. vårt inntaksreglement.

Vi tar også inn elever i løpet av skoleåret, så fremt det er ledig kapasitet.

Søknadsskjema med innledning PDF

Skolen følger samme skolerute som skolene i Skien kommune.

En skoleplass er åpen for alle, men elevinntaket prioriteres i forhold til skolens inntaksregler. Offentlige midler dekker elevenes undervisningskostnader ved skolen for elever som opptas før 01. Oktober. Skoleplassen dekkes da av statstilskuddet for det skoleåret det søkes inntak for.

Utfylt søknadsskjema sendes:

Kilebygda Montessoriskole SA

V/styreleder

Jensejordet nord 9

3739 Skien

 

Har du/dere spørsmål, kan følgende personer kontaktes:

Tove Dalene Wærnes. Tlf. 35 54 36 96 / 95 25 83 92 e-post: 4warnes@online.no

Elisabeth Endrestad. Tlf. 35 50 03 76 / 47 67 44 11 e-post: personal@kilebygdamontessoriskole.no

Vi ønsker alle velkommen til spennende og lærerike år på Kilebygda Montessoriskole!

Leave a Reply