Det er ingen foreldrebetaling på Kilebygda Montessoriskole.

  • Det er ingen foreldrebetaling for elever som opptas før 01. Oktober, for skoleåret det startes opp i. Skoleplassen dekkes da av statstilskuddet for skoleåret det søkes inntak for.Tilsyn settes opp etter behov.  For mer informasjon, se “Tilsyn” under fanen “For foresatte: Info, foreldremøter, skjemaer, skolerute, ordensreglement, tilsyn mm”.
  • Matpenger: 350 kr per måned. Skolen har felleslunch (en time midt på dagen) som dekkes av dette beløpet.