Du kan fremdeles søke skoleplass for skoleåret 2018/2019. Se utfyllende info og søknadsskjema under Bli Elev!

Kilebygda Montessoriskole startet opp høsten 2012 med grunnskoletilbud for 1. -7. trinn, basert på Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper.

En skoleplass er åpen for alle, men elevinntaket prioriteres i forhold til skolens inntaksregler. Offentlige midler dekker elevenes undervisningskostnader ved skolen, og det er ingen foreldrebetaling.

Søknadsfristen for innmelding av elever er primært satt til 15. november (hovedopptaket), men vi tar inn elever hele skoleåret, så fremt det er ledig kapasitet.

For skoleåret 2017/2018 har ikke skolen ledige plasser. For skoleåret 2018/2019 har skolen ledige plasser for elever fra 1.-5. trinn.

Søknadsskjema med innledning PDF  –  Inntaksreglement PDF

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen ved daglig leder, Elisabeth Endrestad tel. 47 67 44 11 eller på e-post: personal@kilebygdamontessoriskole.no

Mer informasjon ligger også under fanen “Bli Elev!”:

Søknadskjema sendes:

post@kilebygdamontessoriskole.no

eller

Kilebygda Montessoriskole SA

V/styreleder

Jensejordet Nord 9

3739 Skien