SFO

Skolens SFO-tilbud opprettes etter behov fra foresatte.

For skoleåret 2019/2020 har ingen behov for SFO, og det er derfor ikke noe tilbud. For skoleåret 2020/2021 vil skolen tilby SFO-tilbud tilpasset foreldrenes behov.

Ta kontakt med skolen hvis du har behov for SFO!