SFO

Skolens SFO-tilbud opprettes hvert år i samråd med foreldrenes behov.

For skoleåret 2020/2021 tilbyr vi SFO hver dag i tidsrommet  fra 07.30 til 8.35 og fra 14.50 til 16.30. 

Påmeldingsfrist er 1. mars.

Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her