SFO

Skolens SFO-tilbud opprettes etter behov fra foresatte.

For skoleåret 2018/2019 er SFO åpen på tirsdag og onsdag fra 7.30 - 8.30 og fra 15.00 - 16.30, i partallsuker. Det er også mulig å kjøpe plass for enkeltdager.

Ta kontakt med skolen hvis du har behov for SFO utover dette, så vil vi endre på tilbudet.

Påmeldingsskjema og priser