SFO

Skolens SFO-tilbud opprettes hvert år i samråd med foreldrenes behov.

For skoleåret 2021/2022 tilbyr vi SFO hver dag i tidsrommet  fra 07.30 til 8.35 og fra 14.50 til 16.30. 

Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her