Helsesykepleier

Fra og med 16. mars 2020 må Skien kommune omdisponere ressurser på grunn av smittesituasjonen av korona i kommunen.  Skolens helsesykepleier tas derfor ut av tjeneste på vår skole. Ta kontakt med fagkoordinator Marit Draugdalen tel. 40903748 ved behov for helsesykepleiertjenester.


Skolens helsesykepleier er Tone Holmberg Tvedt

Hun er på skolen en torsdag i måneden kl. 8.30 - 15.00. Se i kalenderen for datoer.

Skolehelsetjenestens faste program for skoleåret 2019-2020:

1. Trinn: Skolestartsundersøkelse.
2. Trinn: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio. Høyde- og vektmåling.
6. Trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.
7. Trinn: Vaksine mot HPV-virus.
Mellomtrinnet: Pubertetsundervisning.

Helsesykepleier deltar i skolens TPO-møter.

Ta kontakt ved spørsmål.
Time kan bestilles på forhånd, eller kom innom.

Tone Holmberg Tvedt: Telefon: 977 15 760 e-post: toneholmberg.tvedt@skien.kommune.no

Oppvekst Forebyggende helsetjeneste til barn, ungdom og gravide.
Postboks 158, 3701 Skien. Tlf: 35 58 10 00 e-post: postmottak@skien.kommune.no Besøksadresse: Kongensgt. 31