Grendehuset

Skolens utleiedel er grendehuset som består av gymsal, kjøkken, ganger og toalett.

Grendehuset brukes fast av Kilebygda Idrettslag, og av andre lokale lag og foreninger som for eksempel Herrevassdraget skogeierlag og Kilebygda Lokalutvalg. Alle kan leie Grendehuset. Til faste ukentlige arrangementer er fristen 1. juni, for andre arrangementer når det er ledig.

Se i kalenderen, eller ta kontakt med Grendehusstyret ved Hanne Bakke tel. 90259094 e-post: hanne@kmskole.no

Se her hvilke leiebetingelser som gjelder.

Kontonummer for utleie er: 2610.68.41771