Kontaktinformasjon personal


Kilebygda Montessoriskole

post@kmskole.no

mob: 40618059


Daglig leder

Elisabeth Endrestad

elisabeth@kmskole.no

mob: 47674411


Montessoripedagog 1.- 4.trinn

kontaktlærer (i foreldrepermisjon)

Ansattrepresentant i skolens styre


Eli Einarsen

eli@kmskole.no

mob: 45236645


Montessoripedagog 1.- 4.trinn

kontaktlærer

Heidi Kverndalen Hoppestad

heidi@kmskole.no

mob: 


Montessoripedagog 5.-7.trinn

kontaktlærer

Meike Onken

meike@kmskole.no

mob: 90479924


Lærer 1. - 4. 

kontaktlærer


Linda Aasen Kverndalen

linda@kmskole.no

mob: 90054667


Lærer 5.-7.


Suzanne Filipic

suzanne@kmskole.no
Lærer og assistent 1.-4. og 5.-7.:

Gym, uteskole, assistent

Ansattrepresentant i skolens styre

Hanne Bakke

hanne@kmskole.no

mob: 90259094


Assistent og lærer:

SFO, musikk, skole

Karianne Eklund Johansen

mailto:karianne@kmskole.no

mob: 99163376


Assistent:

SFO og skole

Shuk Yin Kwan (Bibi)

shukyinkwan@googlemail.com

mob: 96694345


Renhold

Lenka Westin

lenkawestin@hotmail.com

mob: 93817919


Vaktmester

Jan Ingar Ødegården

janingar73@gmail.com

mob: 93048519