Skolens adresse

Skolen ligger i Kilebygda i Skien kommune.

Adressen er:
Jensejordet Nord 9, 3739 Skien

Telefonnummer:
406 18 059


Følg linken og du finner oss på kartet.

Her finner du oss