Bli elev?


Kilebygda Montessoriskole er åpen for alle elever, og har i dag 25 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Skien kommune. I tillegg til en stor skolegård med fotballbane, lekestue, klatreapparater og husker, har vi uteskole med gapahuk i nærheten av skolen som brukes en dag i uka.

For skoleåret 2022/2023 er søknadsfristen 15. november. Vi inviterer potensielle skolesøkere til informasjonsmøte onsdag 29. september kl. 18.00 på skolen.

Det er 8 plasser i gruppen 1.-4. trinn og 3 plasser i gruppen 5.-7. trinn. 

  • Alle elever som bor lenger enn 4 km unna i kommunen får gratis skoleskyss.
  • Det er gratis å gå på skolen hvis man begynner før 1. oktober, det betales kun matpenger på 350 kroner som dekker lunsj, frukt og melk fire dager i uka. 
  • Skolen er organisert som heldagsskole fra 8.35 til14.50 med en lang pause midt på dagen.
  • SFO tilbys daglig fra 7.30 til 16.30 i skoleåret, men er stengt i skolens ferier.
  • Elevene har generelt ikke hjemmelekser.

Les mer om skolehverdagen under informasjon, og om søknadsprosessen under "informasjon til søkere".

Last ned søknadsskjema

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å komme på besøk og se hvordan vi har det! 

NB! For skoleåret 2021/2022 tar vi i mot søknader som behandles fortløpende så lenge det er ledige skoleplasser. Det er 4 ledige plasser i gruppen 1.-4. trinn og 3 ledige plasser i gruppen 5.-7. trinn.