Bli elev?


Kilebygda Montessoriskole er åpen for alle elever, og har i dag 29 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Skien kommune. I tillegg til en stor skolegård med fotballbane, lekestue, klatreapparater og husker, har vi uteskole med gapahuk i nærheten av skolen som brukes en dag i uka.

Antall elevplasser for skoleåret 2024/2025 er:

Skolens kapasitet for skoleåret 2024-2025 er maksimalt 35 elever. Kapasitet og ledige plasser fordeler seg slik:

14 elever i 1.-2. trinn (8 ledige plasser)

12 elever i 3.-4. trinn (1 ledig plass)

7 elever i 5.-7. trinn (0 ledige plasser)

I tillegg vil det være to disponible plasser for elever med prioritet 1 eller 2 i inntaksreglementet.

Søknadsfristen var 15. november 2023. Søknader som kommer inn etterpå behandles forløpende.

  • Alle elever som bor lenger enn 4 km unna i kommunen får gratis skoleskyss.
  • Det er gratis å gå på skolen hvis man begynner før 1. oktober, det betales kun matpenger på 400 kroner i måneden som dekker lunsj, frukt og melk fire dager i uka. 
  • Skolen er organisert som heldagsskole fra 8.35 til14.50 med en lang pause midt på dagen.
  • SFO tilbys i henhold til foresattes behov, inntil daglig fra 07.00 til 16.30 i skoleåret, men er stengt i skolens ferier.
  • Elevene har generelt ikke hjemmelekser.
  • For at barna og foreldrene skal bli kjent med skolen, arrangerer vi tre førskoledager i løpet av året (onsdag 1. november 2023,  9. april 2024 og fredag 7. juni 2025). Førskoledagene er uforpliktende og uavhengig om man har søker skoleplass eller ikke. Følg gjerne facebooksiden vår for å få informasjon om førskoledager og arrangementer: Facebook - Kilebygda Montessoriskole

Les mer om skolehverdagen under informasjon, og om søknadsprosessen under "informasjon til søkere".

Last ned søknadsskjema

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å komme på besøk og se hvordan vi har det!