Bli elev?

Kilebygda Montessoriskole er åpen for alle elever, og vi har i dag 25 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Skien kommune. I tillegg til en stor skolegård med fotballbane, lekestue, klatreapparater og husker, har vi uteskole med gapahuk i nærheten av skolen som brukes en dag i uka.

Vi har ledige plasser til skoleåret 2019/2020 for elever i 1.-4. trinn. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å komme på besøk og se hvordan vi har det! 

For skoleåret 2020/2021 er søknadfristen 15. november. 

For skoleåret 2019/2020 er det 32 skoleplasser fordelt på 16 elever per gruppe. Det er fullt i 5.-7. trinn, men fremdeles ledige plasser i 1.-4. trinn

For skoleåret 2020/2021 er det 32 skoleplasser fordelt på 16 elever per gruppe. Det er fullt i 5.-7. trinn, og 10 ledige plasser i 1.-4. trinn

Det er i tillegg 2 disponible plasser til elever som flytter til Kilebygda eller har søsken på skolen.

Alle elever som bor lenger enn 4 km unna i kommunen får gratis skoleskyss.

Det er gratis å gå på skolen hvis man begynner før 1. oktober, det betales kun matpenger på 350 kroner per måned som dekker lunsj, frukt og melk fire ganger per uke. En av dagene er det varm lunsj. Hvis man begynner senere i skoleåret har skolens styre vedtatt at det skal betales skolepenger på kr. 2.599,- per måned ut skoleåret.

Skolen er organisert som heldagsskole og SFO tilbys etter foreldrenes behov. Skoledagen varer fra 8.45 til 15.00 og er oppdelt med en lang pause midt på dagen. Elevene har generelt ikke hjemmelekser.

Les mer om skolehverdagen under informasjon, og om søknadsprosessen under "informasjon til søkere".

Last ned søknadsskjema