Bli elev?


Kilebygda Montessoriskole er åpen for alle elever, og har i dag 24 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Skien kommune. I tillegg til en stor skolegård med fotballbane, lekestue, klatreapparater og husker, har vi uteskole med gapahuk i nærheten av skolen som brukes en dag i uka.

For skoleåret 2022/2023 var søknadsfristen 15. november. Det er fremdeles noen ledige plasser, og opptak gjøres fortløpende. 

Det er nå 2 plasser i gruppen 1.-4. trinn og 1 plass i gruppen 5.-7. trinn. 

Fredag 3. juni er det førskoledag - se arrangement på facebooksiden vår!

  • Alle elever som bor lenger enn 4 km unna i kommunen får gratis skoleskyss.
  • Det er gratis å gå på skolen hvis man begynner før 1. oktober, det betales kun matpenger på 350 kroner i måneden som dekker lunsj, frukt og melk fire dager i uka. 
  • Skolen er organisert som heldagsskole fra 8.35 til14.50 med en lang pause midt på dagen.
  • SFO tilbys daglig fra 7.30 til 16.30 i skoleåret, men er stengt i skolens ferier.
  • Elevene har generelt ikke hjemmelekser.
  • For at barna og foreldrene skal bli kjent med skolen, arrangerer vi tre førskoledager i løpet av året. De to første førskoledagen var 26. oktober og 2. mars, den neste er 3. juni. Førskoledagene er uforpliktende uavhengig om man har søker skoleplass eller ikke. Følg gjerne facebooksiden vår for å få informasjon om førskoledager og arrangementer: Facebook - Kilebygda Montessoriskole

Les mer om skolehverdagen under informasjon, og om søknadsprosessen under "informasjon til søkere".

Last ned søknadsskjema

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å komme på besøk og se hvordan vi har det! 

NB! For skoleåret 2021/2022 tar vi i mot søknader som behandles fortløpende så lenge det er ledige skoleplasser. Det er 2 ledige plasser i gruppen 1.-4. trinn og 1 ledig plass i gruppen 5.-7. trinn.