14.06.2019 | Klubb-kveld for barn og ungdom kl. 18