22.10.2023 | Søndagskafé til inntekt for TV-aksjonen og fadderbarnet