UTSATT - Årsmøte i Kilebygda Montessoriskole SA 22. april 2020

  • Det er besluttet å utsette Kilebygda Montessoriskole SA sitt årsmøte inntil det foreligger oversikt og klarhet i situasjonen knyttet til korona-tiltak. Ny innkalling vil komme.