Skolen og grendehuset er stengt frem til 26. april

  • Skolen holder stengt i tråd med regler fra regjeringen for å bidra til smittebegrensning i samfunnet. Skolen er helt stengt for elever frem til 26. april, og vil etter planen åpne for elever fra 1.-4. trinn fra 27. april.

    Elevene får opplæringstilbud hjemme, og skolen er bemannet med en person per dag. Øvrig personell jobber fullt hjemmefra.

    Skolens lekeområder er åpne for de som vil bruke de, men lekeapparater blir ikke desinfisert, så bruk de med forsiktighet. Følg også myndighetens råd om avstand til andre og hvor mange som kan være sammen.

    Vi oppfordrer alle sterkt til å følge ellers råd og instrukser som finnes oppdatert hos Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)!