Grendehuset er stengt fra og med 13. mars

 • Oppdatert 8. mai:

  Skolen var helt stengt fra 13. mars til 26. april. Fra 27. april er skolen åpen for elever i 1.-4. trinn.  12. mai åpner skolen også for elevene i 5.-7. trinn. 

  Grendehuset er fremdeles helt stengt.

  Stengingen er i tråd med regler fra regjeringen for å bidra til smittebegrensning i samfunnet. 

  Skolens lekeområder er åpne for de som vil bruke de, men lekeapparater og utstyr blir ikke vasket. Vi ber om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke bruker skolens uteområde.

  Følg alltid myndighetens råd om avstand til andre og hvor mange som kan være sammen. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttet sine sider www.fhi.no