INFORMASJON TIL SØKERE SOM ØNSKER SKOLEPLASS FOR SKOLEÅRET 2017-2018

Kilebygda Montessoriskole startet opp høsten 2012, med et grunnskoletilbud for 1. -7. trinn, basert på Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper. Kilebygda Montessoriskole holder til i de tidligere lokalene til tidligere Kilebygda skole.

En skoleplass er åpen for alle, men elevinntaket prioriteres i forhold til skolens inntaksregler.

Søknadsfristen for innmelding av elever er primært satt til 15.november, men vi tar inn elever hele skoleåret, så sant det er ledig kapasitet.

Offentlige midler dekker elevenes undervisningskostnader ved skolen for elever som opptas før 01. oktober for skoleåret 2017/2018. Skoleplassen dekkes da av statstilskuddet for det skoleåret det søkes inntak for.

Elever som får innvilget skoleplass, etter 1. oktober, for inneværende skoleår, må påregne skolepenger i henhold til gjeldende satser ut skoleåret eleven starter i. Satsene vedtas av styret i Kilebygda Montessoriskole.

Skoleruten

Skoletiden og skoleruten for skoleåret bestemmes av skolestyret/skolens ledelse i henhold til lovverket og blir kunngjort i god tid før skolestart minimum på skolens hjemmeside. Så langt skolen finner det hensiktsmessig, følger vi Fylkesmannens forslag til skolerute. Kilebygda Montessoriskole vil følge skoleruta for skolen i Skien kommune.

 

Skoledrift

Skolen drives av Kilebygda Montessoriskole:

  • Vi forplikter oss til å tilby elevene en kompetent og forsvarlig drevet skole på alle nivåer
  • Vi vil ivareta elevenes undervisning i forhold til de krav og måloppnåelser som foreligger
  • Tilby et godt og trygt læringsmiljø der den enkelte elev får utvikle seg i takt med sine egne evner
  • Vi vil legge vekt på både psykisk og fysisk miljø ved skolen

 

Overgangen til/fra montessoriskole

Kilebygda Montessoriskole vil tilby elevene en myk overgang til montessoripedagogikken. Skolen vil også legge til rette for at de eldste elevene gradvis får tilnærmet sin undervisning for en myk overgang til ungdomsskole. Som tidligere praksis vil vi søke et godt samarbeid med den/de respektive ungdomsskole(r) elevene skal videre til.

 

Tilsyn

Skolen vil ha tilbud om tilsyn for 1.-7. trinn, men etterspørselen vil ligge til grunn for åpningstider, omfang og pris. Se våre hjemmesider for mer info om tilsyn for dette skoleåret.

 

Skolelunsj

Elever og personal spiser lunsj sammen. Matpenger til skolelunsj utgjør for tiden kr 350 per måned.

 

Elevens rettigheter

Elevene i friskoler har samme rett som elever i offentlig skole med hensyn til:

  • Gratis skoleskyss (innad i bostedskommunen)
  • Helsesøster og- og tannhelsetjenester
  • Nødvendig spesialundervisning

 

 

Søknadsprosess

Utfylt søknadsskjema sendes:

Kilebygda Montessoriskole SA

V/styreleder

Jensejordet nord 9

3739 Skien

 

Har du/dere spørsmål, kan følgende personer kontaktes:

Daglig leder: Elisabeth Endrestad.

Tlf.  47 67 44 11

E-post: personal@kilebygdamontessoriskole.no

Vi ønsker alle velkommen til spennende og lærerike år på Kilebygda Montessoriskole!