SFO

Skolens SFO-tilbud opprettes hvert år i samråd med foreldrenes behov.

For skoleåret 2024/2025 tilbyr vi SFO hver dag i tidsrommet  fra 07.00 til 8.35 og fra 14.50 til 16.30 under forutsetning at det er nok påmeldte.

Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her