Helsesykepleier

Skolens helsesykepleier er Margrethe Kvellestad Bestul

Hun er på skolen de fleste torsdagene kl. 8.30 - 15.00. Se i kalenderen for datoer.

Skolehelsetjenestens faste program for skoleåret 2023-2024:

1. Trinn: Skolestartsundersøkelse.
2. Trinn: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio. Høyde- og vektmåling.
6. Trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.
7. Trinn: Vaksine mot HPV-virus.
Mellomtrinnet: Pubertetsundervisning.

Helsesykepleier deltar i skolens TPO-møter.

Ta kontakt ved spørsmål.
Time kan bestilles på forhånd, eller kom innom.

Margrethe Kvellestad Bestul: Telefon: 995 09 710 e-post: margrethe.kvellestad@skien.kommune.no

Oppvekst Forebyggende helsetjeneste til barn, ungdom og gravide.
Postboks 158, 3701 Skien. Tlf: 35 58 10 00 e-post: postmottak@skien.kommune.no Besøksadresse: Kongensgt. 31