Bli andelseier i Kilebygda Montessoriskole

Kilebygda Montessoriskole SA driver privatskole med bakgrunn i montessoripedagogikken i Kilebygda.

Dersom du ønsker å bli andelseier i Kilebygda Montessoriskole SA, kan dette gjøres ved å innbetale kr 500 til kontonummer 2610 13 84410. Husk å merke innbetalingen med navnet på den personen som andelen skal stå på. Du kan kjøpe så mange andeler du selv ønsker. Dersom du kjøper andeler for flere personer, anbefaler vi at det gjøres en innbetaling per person pålydende kr 500, slik at det blir tydelig hvem andelen skal registreres på.

Ønsker du å gi en gave/donasjon til oss, benytt samme kontonummer for innbetaling som for andeler, og merk innbetalingen med GAVE.

Hilsen styret i Kilebygda Montessoriskole SA